home banner of maehongson
home_banner
logo-site
ยินดีต้อนรับสู่
จังหวัดเเม่ฮ่องสอน
WELCOME TO MAEHONGSON

Home

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

พยากรณ์อากาศประจำวัน

อ่านทั้งหมด →

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

คลังข่าวมหาดไทย

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มาตราการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

Slide

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า
ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม
ลือนามถิ่นบัวตอง”

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลโรงแรม

ข้อมูลร้านอาหาร

สินค้า OTOP

ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล

bg-otop
Group 3362
สินค้า OTOP
จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียงจังหวัดเเม่ฮ่องสอน
รายละเอียด

Group-3363
ถั่วลายเสือ
ถั่วลายเสือ
กระเทียม
button-1
button-1
button-2
bg
Group 3362
สินค้า OTOP
จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์สำคัญและมีชื่อเสียงจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

ถั่วลายเสือ
กระเทียม
ถั่วลายเสือ
กระเทียม
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เสื้อกะเหรื่ยง

Message us
Translate »