กฟผ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

วันที่ 24 มีนาคม 2565ที่โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.แม่ฮ่องสอน  
     อาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ.แม่ฮ่องสอนเธอเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 smart learning ของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดและระบบกักเก็บพลังงานอย่างชาญฉลาด การจัดการพลังงานโครงข่าย อีกทั้งเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน smart learning เป็นการให้ความรู้กับประชาชนเรื่องเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
     ทั้งนี้อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ลำดับที่ 8 ของ กฟผ.โดยดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยบนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่  นอกจากนี้ยังมีการนำศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยพื้นที่อาคารอยู่ที่ 2,800 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสื่อสารการเรียนรู้ด้าน smart grid การจัดการพลังงานสู่แสดงความเป็นมาและอัตลักษณ์ของชุมชนลานจัดกิจกรรมห้องเสริมทักษะการนำโซล่าเซลล์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆพร้อมกันนี้ยังมีรถจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าไว้บริการนักท่องเที่ยวภายในบริเวณอีกด้วย
Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »