คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันโรคโควิด19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตนตามมาตรการ 2U ทั้งการป้องกันตนเอง และการเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วันที่  28 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30น, นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลการดำเนินงานการควบคุมโรคโควิด19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้นำเสนอสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 พบว่าการแพร่ระบาดมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อน้อยลง และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จะคลี่คลายลง แต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงขอความขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้าการอนามัยด้วยความสมัครใจ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด19 และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  ขณะที่จากข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 พบว่า มีผู้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เพียง ร้อยละ 21.44 เท่านั้น จึงขอความร่วมมือประชาชน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เข็มที่3 เพื่อกระตุ้นภูมิ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
          ด้านนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยมาตรการ 2U ได้แก่ Universal Prevention สวมหน้ากากตลอดเวลาด้วยความสมัครใจ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ป้องกันการนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้สูงอายุ และมาตรการ Universal Vaccination โดยให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยง 608 ในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มนานเกิน 3 เดือน หรือรับวัคซีน 3 เข็มนานเกิน 4 เดือน ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ที่สำคัญคือช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »