คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามทิศทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร และคณะที่เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องอน ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามทิศทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน พื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สรุปผลการดำเนินงาน
                 สำหรับการลงพื้นที่ของ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงานทิศทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน พื้นที่อำเภอขุนยวม เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และแผนงานการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน พื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนให้คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความต้องการหรือปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไป
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »