จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)

           วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่วัดบ้านห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือสมุด คทช. ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสมุด คทช.
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)เป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้การจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือเขตอนุรักษ์ที่มีความอ่อนไหว ตามนโยบายของ รัฐบาล เพื่อเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน โดยที่ดิน คทช. ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำกินมากขึ้นไม่ต้องระแวงว่าจะถูกดำเนินคดี สามารถส่งมอบ ให้ลูกหลานทำกินต่อได้อย่างสบายใจ เมื่อเราทำกินได้อย่างมั่นใจ ก็พร้อมรักษาป่าไม้ สร้างความอุดมสมบูรณ์ 
                 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปมอบสมุด คทช. ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับสมุด คทช. ด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่อาศัยอยู่ไกล การเดินทางไม่สะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสมุดประจำตัว คทช. เดินทางไปมอบให้ที่บ้าน พร้อมถุงยังชีพ และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »