จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565) เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินและพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 จากกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและหลักเกณฑ์การยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในขณะเดียวกันมีการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวน 7 ราย พิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2565 จากกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 4 โครงการ อีกทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2565  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 หลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการต่อไป
Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »