จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕

                 วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 39 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และเพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »