จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 

                 เช้าวันที่ 24 เม.ย. 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงเพื่อเป็นการขับเคลื่อน สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ด้วยการบ่มเพาะปลูกจิตสำนึกรักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติ ธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืน สู่สังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป
                 กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๐ รูป บนสะพานซูตองเป้  จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ วิหารวัดภูสมณาราม ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »