จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 30 รูป ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ที่พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู

                ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ตลอดทั้งวัน โดยเวลา 09.00 น. มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณหนองจองคำ และเวลา 19.00 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธืจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »