จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เช้าที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและเทคโนโลยี การแพทย์และการสาธารณสุข โครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธาน อาทิ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงพระกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »