จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม 2565

วันที่  19  กรกฎาคม  2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายประเสริฐ์ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสนาม อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมส่งมอบคืนอาคารหลังดัง ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการกีฬาต่อไป
       ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๔.๔ วปร.ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี รักบ้านเมืองร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »