จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม “ตลาดขุมชนคนพอเพียง” กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย หวังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

        วันที่  26 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น. ณ ตลาดคนพอเพียง บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดขุมชนคนพอเพียง” และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย โดยมี นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเยี่ยมชมสินค้า “ตลาดขุมชนคนพอเพียง” และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
      ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดการจัดกิจกรรม”ตลาดชุมชนคนพอเพียง” และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มเกษตรกรฯ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) การจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย การสาธิตการประกอบอาหารปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนิทรรศการให้ความรู้อื่น ๆ 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »