จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีวานปะลีก หรือทำบุญสี่มุมเมือง ของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2565

วันที่  12 มิถุนายน 2565  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน จัดงานประเพณีวานปะลีก หรือทำบุญสี่มุมเมือง ของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2565 โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประชาชนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีสวดมนต์เย็น หรือ วานปะลีก สี่มุมเมือง ชุมชนทางใต้ สวดมนต์ ที่ลานอนุสาวรีย์พญาสิงหนาถราชา ชุมชนทางทิศตะวันออก สวดมนต์ ที่ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก /ชุมชนทางตะวันตก สวดมนต์ที่ที่ทำการชุมชนกาดเก่า / และชุมชนทางเหนือ สวดมนต์ ที่ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ โดยช่วงเช้ามีพิธีเลี้ยงเจ้าเมือง ถวายอาหารคาว หวานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
วานปะลีกเป็นประเพณีหนึ่ง จัดก่อนวันเข้าพรรษาของชาวไทใหญ่ เป็นการทำบุญหมู่บ้าน เจ้าของบ้านจะนำถังน้ำใส่น้ำใส่ทราย ทำต๋าแหลว 7 ชั้นซึ่งจักสานด้วยไม้ไผ่ นำใบไม้มงคล (ใบไม้ที่มีชื่อ กั้น กีดขวางและหนาม) มาทำพิธีเพื่อป้องกันสิ่งที่ร้าย ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจัดประเพณีวานปะลีกจะช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงและเชื่อว่าการเลี้ยงเจ้าเมือง จะทำให้หมู่บ้านได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอันตรายจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ใน 1 ปี จะมีพิธีเลี้ยงเจ้าเมืองตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ 1 ครั้ง เพราะมีความเชื่อว่า ผีเจ้าเมืองจะคอยปกปักรักษา ดูแล ผู้คนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »