จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

วันที่  6 มิถุนายน  2565  ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชนในพื้นที่ป่าไม้ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
     ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยกองการอนุญาต กรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นคำขอทั้งหมด 6,731 คำขอ และอยู่ระหว่างกรมป่าไม้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ

Cr.สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »