จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา14.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
       ทั้งนี้ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำริ” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สร. ประจำปีงบประมาณ 2565

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »