จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการศึกษา เข้ารับมอบ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการมอบหนังสือ เพื่อให้คนในจังหวัดได้เรียนรู้ และสำนึกในความเป็นไทย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของไทย

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »