จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและ สิทธิของคนไทยที่ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

                อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและ สิทธิของคนไทยที่ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมนี้ นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง นำโดย นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย นำโดย นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ได้ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง ยุติธรรม และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ได้จัดทำโครงการการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะ และสิทธิของคนไทยที่ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ในการนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านตามโครงการดังกล่าว อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 20 ราย และอำเภอสบเมย จำนวน 1 ราย
Message us
Translate »