จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565

เช้าวันที่ 25 เมษายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระวีรกรรมอันกล้าหาญ และพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
                 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช 2098 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ขณะที่ทรงพระเยาว์ ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทน์ จนกระทั่ง พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกในสงครามช้างเผือก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เจ้าเมืองพิษณุโลก ยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดี จึงทำให้เมืองพิษณุโลกต้องเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดี พระเจ้าบุเรงนองทรงขอพระสุพรรณกัลยาและ พระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีใน พ.ศ. 2107 ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา ประทับอยู่กรุงหงสาวดี 8 ปี เสด็จกลับกรุงอโยธาพระชนมายุ 17 พรรษา พุทธศักราช 2115
                 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปีพุทธศักราช 2133 ทรงประกาศอิสรภาพให้ชาติไทย ในปีพุทธศักราช 2127 ปี ต่อมาพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวร ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ทรงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระมหาอุปราชา สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามอย่างกล้าหาญ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »