จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
                 ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ได้ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แล้ววางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายทำความเคารพ จากนั้นประธานจุดเทียนชัย และต่อเทียนจากเทียนชัย ประธานกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ จากนั้น ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากประธานตามลำดับ และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา แล้วประธานกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี
 Cr. สำนังานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »