จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน หวังลดหนี้สินกว่า 100 ล้านบาท

       วันที่  23 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น. ที่ อาคารหอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน ผ่านระบบวีดีโอ conference โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม กิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน 
        ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชนในครั้งนี้ มีการประกอบ พิธีการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 9 ราย กว่า 3 แสนบาท การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในแต่ละอำเภอ การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม ๑๒ หน่วยงาน และได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน จำนวน ๕๓๘ ราย มูลหนี้กว่า 100 ล้านบาท

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »