จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

        วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา       ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึง ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะญาตินาค ร่วมพิธี
      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเกียรติมอบผ้าไตรและอัฐบริขารแด่นาค พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์  ณ อุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู และจะศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นเวลา ๒๐ วัน สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้แสดงความจำนงค์ร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน จำนวน 10 คน หลังจากนั้นจะไปจำวัดตามวัดที่จังหวัดกำหนดระหว่างวันที่ 25 ก.ค. – 13 ส.ค. 2565 เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มาพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »