จังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

  วันที่ 1 มิ.ย. 2565  ที่ทำนบปลาบ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 อีกทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้เห็นคุณค่าของ ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ใช้ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน เพื่อปล่อยในพิธีฯ จำนวน 300,000 ตัว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »