จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือสมุด คทช. จำนวน 511 ราย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือสมุด คทช. จำนวน 511 ราย

                 วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ศาลาการเปรียญ วัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือสมุด คทช. จำนวน 511 ราย ในพื้นที่ตำบลผาบ่อง การจัดพิธีมอบสมุดประจำตัว คทช.ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์สร้างความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้ารับ เน้นความเรียบง่าย สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน อาศัยวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์กลางของชุมชน เป็นสถานที่จัดพิธีฯ
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)เป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้การจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือเขตอนุรักษ์ที่มีความอ่อนไหว ตามนโยบายของ รัฐบาล เพื่อเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน โดยที่ดิน คทช. ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำกินมากขึ้นไม่ต้องระแวงว่าจะถูกดำเนินคดี สามารถส่งมอบ ให้ลูกหลานทำกินต่อได้อย่างสบายใจ เมื่อเราทำกินได้อย่างมั่นใจ ก็พร้อมรักษาป่าไม้ สร้างความอุดมสมบูรณ์ 
                 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับสมุดประจำตัว คทช. ส่วนใหญ่ มีความพร้อมเดินทางเข้ามารับตามกำหนดการ แต่ยังมีบางราย ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขณะที่บางราย อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสมุดประจำตัว คทช. เดินทางไปมอบให้ที่บ้านนายบุญมา ชูไมตรีมงคล เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับสมุดประจำตัว คทช. อยู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด และที่บ้านนายสุวัฒน์ อัมมวรรธน์ เกษตรกรตัวอย่าง อาศัยอยู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด การคมนาคมลำบากไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »