จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 สิงหาคม  2565  เวลา 17.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น สืบเนี่องจากเมื่อคืนวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้เกิดฝนตกหนักเนื่องจากได้รับ อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” ส่งผลให้พื้นที่บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 30 ครัวเรือน ซึ่งราษฎร์ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก 
ทั้งนี้  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือราษฎร โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน และ อบต.ผาบ่อง ได้นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดเส้นทาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และทหาร ฉก.ร.7 ได้สนับสนุนช่วยในการเปิดเส้นทาง ซึ่งขณะนี้รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ชำรุด และจากการสำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน

Cr.สำนักงานประชาสัมพัน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »