จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

วันที่  2 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ จุดอพยพบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก พร้อมด้วย นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย บ้านใหม่ จำนวน 30 ครัวเรือน
       เวลาต่อมา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ และมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บ้านผาบ่อง จำนวน 15 ครัวเรือน บ้านป่าปุ๊ จำนวน 15 ครัวเรือน บ้านแม่สะกึด 10 ครัวเรือน หย่อมบ้านห้วยปูแกง จำนวน 5 ครัวเรือน บ้านห้วเสือเฒ่า จำนวน 2 ครัวเรือน บ้านผาบ่องเหนือ จำนวน 30 ครัวเรือน บ้านห้วยสลอบ จำนวน 10 ครัวเรือน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »