จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8”ภายใต้แนวคิดแผ่นดินไทยไร้สโตรค

          วันที่  27 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8” หัวข้อ แผ่นดินไทยไร้สโตรค ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference
          ทั้งนี้“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิดแผ่นดินไทยไร้สโตรค มีจุดประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ 2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค 3. เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต โดยโครงการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนนำเสนอภาพรวมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ รวมทั้งผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับถ้วยพระราชทานทั้งหมด 2 ถ้วย คือ 1.ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รางวัลชนะเลิศ ด้านเฉลิมพระเกียรติ และการออกกำลังกาย) 2.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (รางวัลชนะเลิศ ด้านเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้) และดำเนินการจัดแผนประชาสัมพันธ์ในจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วยรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ต่างๆ สื่อโซเซียลจากหน่วยงานและภาคเครือข่าย
          พร้อมทั้งการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติในแต่ละเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ เขตสุขภาพจังหวัด แต่งตั้งทำงานโครงการแสงนำใจทั้งชาติระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัดเพื่อบริหารจัดการ Racing Pack ได้แก่การกระจายไปแต่ละจังหวัดที่ประสงค์ร่วมจัดงาน การจัดการบัญชีรายรับรายจ่าย การจัดหาผู้ให้การสนับสนุนโครงการ คณะทำงานจัดกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบ เป็นต้น เพื่อประชุมหารือการเตรียมความพร้อมจัดการโครงการต่อไป
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »