จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6

          วันที่  6  กรกฏาคม  2565  เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วน ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อหารือการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6 

          ทั้งนี้จะมีการกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 หว่างวันที่ 27 – 5 พฤศจิกายน 2566 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 กำหนดชื่อเกมส์การแข่งขัน การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์”การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6  “สามหมอกเกมส์”  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นมหกรรมกีฬาเยาวชน และยุวชน จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา จัดระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้มีอายุระหว่าง 14-18 ปี การแข่งขันจะมีขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน
        ในประวัติศาสตร์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 30 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »