จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับลงทะเบียน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

                 วันที่  23  สิงหาคม  2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับลงทะเบียน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พร้อมรับทราบกําหนดการลงทะเบียน การตรวจสอบผล และการอุทธรณ์ โดยกำหนดการรับลงทะเบียน เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดจะรับลงทะเบียนในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตรวจสอบหลักเกณฑ์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาทำการ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »