จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          วันที่  6  กรกฏาคม  2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านวีดีโอ conference ณ ห้องประชุมราชห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
        ทั้งนี้ที่ประชุมแจ้งข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานเลือกประเด็นที่มีความสำคัญ/เร่งด่วนในเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอในที่ประชุม และสรุปการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »