จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอปาย

วันที่ 20 เมษายน 2565นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอปาย ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ สืบเนื่องจากเหตุ ฝนตกหนักลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 5 หลัง ประกอบด้วย

 1) นายไพบูลย์ คำหลวง เลขที่ 134 หมู่ 3 ตำบลแม่ฮี้อำเภอปาย หลังคาร้านขายก๋วยเตี๋ยวถูกลมพัด เสียหาย

2) นายจักรวาล วงค์เดือน 140/1 หมู่ 5 ตำบลแม่ฮี้ เครื่องครัวเครื่องนอนได้รับความเสียหาย รั้วบ้าน พังเสียหาย

3) นางอำภา ด้วงสา เลขที่ 116 หมู่ 3 ตำบลแม่ฮี้ ผู้ป่วยติดเตียง หลังคาบ้านเสียหายบางส่วน

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค แสดงความห่วงใยจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่ผู้ป่วยติดเตียง

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จะได้นำงบประมาณของทางราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการต่อไป4) ทางหลวงหมายเลข ทล 1265 เส้นทางปาย กัลยาณิวัฒนา ได้รับความเสียหาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการแก้ไข ปัจจุบันสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ

Message us
Translate »