จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์นำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ โดยมีนายยงยุทธ อ่อนอุระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
       การจัดกิจกรรมรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่าในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจไปสู่ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติสร้างคุณค่าให้ป่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา โดยมีพันธุ์กล้วยไม้ที่นำคืนสู่ป่าในวันนี้ ประกอบด้วย     ๙ ชนิด จำนวน ๑,๐๙๐ ต้น ได้แก่ เอื้องแซะ ๕0 ต้น เอื้องจำปา ๔๐ ต้น , เอื้องกุหลาบน่าน ๕๐๐ ต้น , เอื้องกุหลาบพวงชมพู ๑๐๐ ต้น , เอื้องสายหลวง ๕๐ ต้น , เอื้องหิน ๕๐ ต้น , เอื้องผึ้ง ๕๐ ต้น , เอื้องแววมยุรา ๕๐ ต้น และออนซิเดียม ๒๐๐ ต้น
         ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าที่หายาก จึงทำให้ในอดีตมีการลักลอบนำกล้วยไม้ป่าเหล่านั้นออกไปขายเป็นจำนวนมาก ด้วยทรงเป็นห่วงว่ากล้วยไม้ป่าจะหมดไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงมีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๕ ในงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความว่า “กล้วยไม้ไทย มีความงดงามมาก และมีกลิ่นหอมมาก ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะขอให้หาทางช่วยกันรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ” และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความว่า “ห้ามไม่ให้คนนำเอื้องแซะในป่าออกมาขาย และให้เพิ่มจำนวนคืนสู่ป่าให้มาก โดยขยายพันธุ์แล้วส่งเสริมให้ประชาชนนำไปปลูกอและชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันดูแล”
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »