จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ

       วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 07.00 น. ที่ศาลาพอเพียง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ โดยมี นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จิบกาแฟ แลกองมู เพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ
        ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบถ้วยกาแฟขนาดใหญ่เป็นเชิงสัญลักษณ์ แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 (ฉก.ร.7) เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »