จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน”

                 วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน โดยมี พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                 ในการนี้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธี
                ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ในการจัดโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ ในการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรร จำนวน 80 คู่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 เพื่อถวายแด่วัดศูนย์กลางคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 แด่คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย ณ วัดพระธาตุดอยกองมู และ พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 แด่คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุติกนิกาย ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา09.30 น. ณ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »