จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายแด่วัดศูนย์กลางคณะสงฆ์ในจังหวัดแม่อ่องสอน

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่อุโบสถ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน โดยมี เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     ในการนี้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565
     สำหรับโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ ในการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรร จำนวน 80 คู่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจัดพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 เพื่อถวายแด่วัดศูนย์กลางคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย จำนวน 2 แห่ง ทั้งสังกัมหานิกาย และสังกัดธรรมยุตินิกาย  โดยวันนี้ได้มีการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินแด่คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุติกนิกาย 8 วัด ประกอบด้วย วัดป่าบ้านใหม่ วัดป่าถ้ำวัว อำเภอเมือง วัดแม่ปาง วัดป่าแก้วนันทพร อำเภอแม่ลาน้อย วัดป่าแม่เหมืองหลวง วัดโป่งน้ำร้อน อำเภอปาย วัดทุ่งเมืองปอน อำเภอขุนยวม และ วัดถ้ำพระ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »