จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดฯ และนางนิศารัตน์ เหมือนตา รองศึกษาธิการจังหวัดฯ นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มีนาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดฯ และนางนิศารัตน์ เหมือนตา รองศึกษาธิการจังหวัดฯ นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ยังมีชมรม To Be Number One ในประเภทอำเภอแม่ลาน้อย /ชุมชนบ้านในสอย /โรงเรียนปายวิทยาคาร /โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ /ชมรมในสถานประกอบการอำเภอเมือง และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ผลการประกวดชมรมที่ผ่านเกณฑ์และเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีดังต่อไปนี้1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน2.ชมรม To Be Number One อำเภอแม่ลาน้อย3.ชมรม To Be Number One โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์4.ชมรม To Be Number One โรงเรียนปายวิทยาคาร

Message us
Translate »