จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อดูแลแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนดหนองจองคำ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการ

วันนี้ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม พร้อมกำหนดมาตรการรองรับหากมีน้ำเน่าเสีย ขณะที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ทุกจังหวัดเสนอชื่อแหล่งน้ำ ที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้คัดเลือก หนองจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่พัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ

          โดยที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำหนองจองคำ ทั้งการขุดลอกโคลนเลน การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ ให้มีสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม รวมทั้งการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ทางเดินเท้าโดยรอบ และถนนภายในสวนสาธารณะ และการปรับแต่งพื้นที่สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความสวยงาม

          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาหนองจองคำ จะครอบคลุมทั้งการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยว อีกทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการจัดการสาธารณภัย และสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของแม่ฮ่องสอน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำ ภายใต้ระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสม
Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »