จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการประเมิณราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิณราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อกำหนดราคาประเมินที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/แปลงตกหล่น สำหรับประกาศใช้ในรอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๒๕๐ แปลง และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่/แปลงตกหล่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม และปางมะผ้า) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง (อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย)สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย (อำเภอปาย) 
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »