จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือจัดระเบียบขอทานและการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

        วันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือจัดระเบียบขอทานและการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ
       ทั้งนี้ที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจากระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทานและการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบขอทานภายในจังหวัด อีกทั้งวางหลักเกณฑ์/แนวทางการรับตั๋วผู้กระทำการขอทานเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งแต่ ปี2561 จนถึงปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีขอทานในพื้นที่

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »