จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการตรวจประเมิณมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่  8 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. ที่ห้องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการตรวจประเมิณมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมธุุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแนะแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้กับคณะกรรมการตรวจประเมิณมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอแม่สะเรียง 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »