จังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
เปิดเผยว่า เนื่องจาก สถานการณ์ไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง มีจุดความร้อน (Hot Spot) และมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้สั่งการให้  หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ ดูแลรับผิดชอบ ดับไฟป่า บูรณการและสนธิกำลังหน่วยงานภาคี เช่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันและดูแลรับผิดชอบ การดับไฟป่า ให้ทั่วถึง และลดจำนวนไฟป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ด้วย 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กล่าวว่า ได้รายงาน ปัญหาหมอกควัน ต่อ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบจุดไฟป่า โดยเฉพาะบริเวณป่าสาละวิน ริมแม่น้ำสาละวินในแถบประเทศเพือนบ้านที่มีการลักลอบจุดไฟเผาป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นได้มีการการสนธิกำลังเข้าดับไฟป่าตามลำน้ำสาละวิน ชายแดนไทย-พม่า บริเวณหน่วยฯผาแดง และจุดสกัดนอปานา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสาละวิน 
ส่วนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเร่งด่วน แล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วม 
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณจุดฮอตสปอต ปี 2565 ยืนยันว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลง 70กว่า% จากปี 2564 ทั้งนี้ต้องคอยติดตามฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาอยู่ขณะนี้
Cr.สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Message us
Translate »