จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดถนนสายวัฒนธรรม “กาดกองจู๊” เปิดพื้นที่จำหน่ายอาหารสร้างรายได้สู่ชุมชน

          วันที่  31 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม กาดกองจู๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ลานกิจกรรมชุมชนกาดเก่า เพื่อเปิดพื้นที่ช่วยเหลือให้ประชาชน และแม่ค้า พ่อค้า ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีที่จำหน่ายอาหาร สร้างรายได้ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางเทพินพ์ พงษ์วดี ประธานชุมชนกาดเก่า ให้การต้อนรับ
          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย จากพ่อค้าแม่ค้าภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมีแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม เช่น ฟ้อนก๋ายลาย และรำนกยูง เป็นการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่ง โดยกาดกองจู๊ จะเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น พร้อมการแสดงทุกวันอังคาร และวันพุทธ
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นแล้ว ยังสามารถต่อยอด สร้างรายได้ให้กับชุมชน ขณะเดียวกันความสำเร็จของกิจกรรม คือการได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนจึงจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »