จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

   วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่บริเวณห้องโถงชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
          ทั้งนี้ ประธานในพิธี ได้ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ ยังความร่มเย็นมายังพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Message us
Translate »