จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนพระราชทาน ตามโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนพระราชทาน ตามโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐษ โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนพระราชทาน ตามโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »