จังหวัดแม่ฮ่องสอน kick off ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดการแออัด บริหารจัดการให้ประชาชนด้วยความรวดเร็ว

          วันที่  5 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา      โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ทุกชาติพันธุ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยเริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน จนถึง 19 ตุลาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ ให้กับประชาชน ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่ม ให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมากที่สุด อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง  โดยสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จุดรับลงทะเบียนที่กำหนด ซึ่งแต่ละแห่งได้จัดจุดบริการรับลงทะเบียนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนเป็นรายตำบล เพื่อให้เกิดความสะดวก ไม่แออัด และไม่รอนานจนเกินไป โดยที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม จำนวน 11,051 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งนี้เพื่อให้การรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็วมากที่สุด และไม่เกิดความแออัด จึงได้กำหนดหน่วยรับลงทะเบียน เพื่อรับผิดชอบรายตำบล ดังนี้           จุดรับลงทะเบียนหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปางหมู  / จุดรับลงทะเบียนสำนักงานคลังจังหวัด รับผิดชอบตำบลห้วยโป่ง  / จุดรับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทย รับผิดชอบตำบลห้วยผา ตำบลหมอกจำแป่ / จุดรับลงทะเบียนธนาคารออมสิน บริการ ณ อาคารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบตำบลจองคำและห้วยปูลิง  และจุดรับลงทะเบียนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. บริการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง รับผิดชอบตำบลผาบ่อง  อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จุดที่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »