จังหวัดแม่ฮ่องสอน Kick Off เปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีอาหารปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศน์ในจังหวัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา เวลา 10.00 น. ที่วัดปางล้อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการ Kick Off เปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีอาหารปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศน์ในจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นกล้าพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นปฐมฤกษ์แก่โครงการการพัฒนา เกษตรกรรมยังยืนในเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

           ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในเมืองระดับจังหวัด ได้กำหนดให้มีพื้นที่นำร่องโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในพื้นที่วัด (Green Temple) ณ วัดปางล้อ ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมรณรงค์ในการรักษ์การปลูก และขยายผลโครงการต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »