จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ก่อนถึงช่วงไฮซีซั่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจำหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565 ณ. ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการวางแผนและแนวทาง การเตรียมความพร้อมก่อนการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
      โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญประกอบด้วย ผลจากการหารือเส้นทางการบินเชื่อมต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสายการบินนกแอร์ การจัดโปรโมชั่นร่วมกับสายการบินนกแอร์ , การสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานประเมินและจากแพนพัฒนาจุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่จำหวัดแม่ฮ่องสอน , การรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 มีอัตราห้องพัก 5,699 ห้อง รายได้หมุนเวียน 3,676.87 ล้านบาท โดยขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มทยอยเข้ามาท่องเที่ยวทั้งอำเภอเมือง และอำเภอปาย โดยส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป  
      นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งกีดขวางเส้นทางห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆตามเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขณะที่ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกหมอแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมงานวิ่ง Pai Half Marathon รวมไปถึงการพิจารณาแนวทางการจัดหาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »