ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่หอประชุมเสรี พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชน  และภาคประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
                 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล พร้อมทั้งกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำพสกนิกรผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา อย่างกึกก้องพร้อมเพียงกัน


Message us
Translate »