ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมบุญใหญ่ร่วมอัญเชิญเจ้าพาราซูตองเป้ประดิษฐ์ฐาน

       วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

         ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         พระสิทธิสิงหเสนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนท์ ประธานสงฆ์ พิธียกพระปฏิมาเจ้าพาราซูตองเป้ และสืบชะตาหลวง พระครูอนุยุติสังฆกิต เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๑ เจ้าอาวาสปางหมู แสดงพระธรรมเทศนา พร้อมด้วย พระปลัดจิตต์พัฒน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม พร้อมคณะสงฆ์ คุณสุนันทา นิติสุพรรัตน์ ประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และคณะศรัทธา ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

      สำหรับพิธีอัญเชิญพระพุทธรัตนะเจ้าพาราซูตองเป้ขึ้นประดิษฐานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศาลาร้อยเสา วัดภูสมณารามในครั้งนี้ เป็นพลังศรัทธาครั้งสำคัญ ที่มีที้งเจ้าภาพใหญ่ร่วมกับคนที่เลื่อมใสและชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันหล่อองค์พระที่มีพุทธลักษณะสวยงามตามแบบท้องถิ่นของชาวไตหรือชาวไทยใหญ่ ให้เป็นศูนย์รวมภายในวัดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด เพราะวัดภูสมณารามแหรงนี้เดิมเป็นเพียงสวนธรรมหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆ ที่โดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก จากความสวยงามของสะพานซูตองเป้ ความยาวกว่า 800 เมตร ที่ทอดตัวผ่านท้องทุ่งอันสวยงาม ให้เป็นสะพานที่พระสงฆ์ใช้ในการเดินผ่านไปบิณฑบาตทุกวัน ที่ไม่ต้องเหยียบย่ำหรือกระทบกับพืชผลของชาวบ้านมากว่า 15 ปี กลายเป็นภาพจำและเลื่อมใสศรัทธามาจนทุกวันนี้

Message us
Translate »