ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนิ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖๕ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอนทุกหมู่เหล่า โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงบทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
                ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนิ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖๕ และใต้ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว แด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล เพื่อน่าไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในวันพระ ตลอดปี ๒๕๖๕

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »