ช่วง 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย สงกรานต์ 2565 แม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต

ช่วง 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย สงกรานต์ 2565 แม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต

     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าในเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 5 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ

     นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความห่วงใยต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ ในแม่ฮ่องสอนเป็นจำนวนมาก จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงาน  ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงาน ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคมนาคมสัญจร การป้องปรามการก่ออาชญกรรม ตลอดจนการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

     ขณะที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2565 , ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2565
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนMessage us
Translate »